سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

هاشم زمانی – کارشناس ارشد رشته عمران – سازه های هیدرولیکی، آب منطقه ای آذربایجان شر
خسرو زمانی – کارشناس آبیاری، مهندسین مشاور یکم
بهنام زمانی – دانشجوی رشته مهندسی آب، دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به کمبود آب در بخش هایی از اراضی زراعی تحت پوشش شبکه آبیاری مغان در فصل آبیاری و تخلیه حدود ۲۷ درصد حجم کل آب تحویلی به شبکه ابیاری از سد میل و مغان، به داخل کانال های زهکش، مطالعه امکان استفاده از آب های خروجی مازاد ابیاری در زهکش ها، به وسیله سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل به مهندسین مشاور یکم – آ.سی.ای واگذار شد. این مطالعه در طی سالهای ۱۳۶۹ و ۷۰ انجام گرفته است. در این مقاله روند انجام این مطالعات شامل مطالعات صحرایی، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات (شامل نمودارها و جداول) و نتیجه گیری ارائه شده است. بررسی حاضر نشان می دهد که آب های خروجی مازاد آبیاری در زهکش ها جهت آبیاری کلیه گیاهان الگوی کشت به استثنای یونجه، جالیز و درختان میوه، می توانند بدون ایجاد کاهش درمحصول مورد استفاده قرار گیرند و در صورت لزوم اختلاط آب زهکش ها با آب کانال های آبیاری در مواردی که شوری آب تاثیر منفی روی گیاه می گذارد توصیه میشود.