سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا احسانی – اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی
فرحناز اقبالی بابادی – اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی
رستم کیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- گروه مهندسی شیمی

چکیده:

بنزول خام مخلوطی از آروماتیک ها بوده که از گازکک جدا میگردد. با پالاش آن محصولات بنزن، تولوئن و زایلین ها تولید میگردند. باقیماندههای جوشآور از تولیدات اجتناب ناپذیر عملیات تقطیر بوده که میتواند حاوی ترکیبات باارزشی باشد. به دلیل عدم مصرف باقیماندههای تقطیر در واحد تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان، این باقیماندهها به عنوان ضایعات به محیط زیست دفع می گردند. با شبیهسازی عملیات تقط یر ناپیوسته چگو نگی استحصال ترکیبات باارزش از باقیماندههای تقطیر بررسی شده است.