سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احد جعفری –

چکیده:

با توجه به امکان صرفه جویی در مصرف مواد منعقد کننده در تصفیه خانه ها از طریق برگشت مقداری از لجن واحد تغلیظ کننده به ابتدای پروسه لخته سازی، تحقیقی در مورد فاضلاب شرکت ایران خودرو صورت گرفت. در این مطالعه از روش استاندارد جارتست بعلاوه مقادیر متفاوتی از لحن برگشتی استفاده شد. با این توضیح که در مرحله اول بر روی نمونه خام انجام شد و در مرحله دوم به نمونه ها درصدهای مختلفی از لجن افزوده شد. نتایج این مطالعه نشان داد با برگشت لجن از حوضچه تغلیظ به حوضچه های اختلاط می توان بین ۳۰ تا ۵۰% در مصرف مواد صرفه جویی نمود. نتایج این کار در سیستم پیشنهادات شرکت پذیرفته شده و در سرمایه گذاری( خرید پمپ و لوله های لازم و نصب آنها) انجام شده و در آینده نزدیک با برطرف شدن مشکلات جزیی در خصوص تزریق درصد معینی از لجن به حوضچه های اختلاط، این سیستم به بهره برداری خواهد رسید.