سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحسین رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز
عزیز ارشم – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

چکیده:

در این تحقیق با هدف استفاده از مخلوط های مناسب خاک – سیمان جهت بکارگیری در سازه های آبخیزداری، مارن (ترکیب رس و آهک) سازند آغاجاری واقع در مناطق کوهستانی شهرستان رامهرمز در استان خوزستان مورد آزمون قرار گرفت. آزمایشهای مکانیکی و شیمیایی بر روی خاک و آب مصرفی و همچنین آزمایشهای تراکم، مقاومت فشاری ، غوطه وری و تر و خشک شدن روی مخلوط حاصل با درصد های مختلف سیمان (۷، ۹، ۱۱ و ۱۳ درصد) و چندین شرایط عمل آوری انجام شد. تاثیر افزایش سیمان، مدت زمان وش رایط عمل آوری و اثر متقابل آنها اختلافات معنی داری وجود دارد و در مجموع افزایش درصد سیمان و مدت زمان عمل آوری نمونه ها موجب افزایش پارامترهای مقاومت و پایداری مخلوط گردید و لذا امکان استفاده از برخی ترکیب های خاک – سیمان در طراحی و ساخت سازه های آبخیزداری وجود دارد.