سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا بابایی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مهدی ناصری – سازمان انرژی اتمی
فاطمه یوسفی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حسین سبزی – مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

چکیده:

به منظور ایجاد لاین های مونانت زودرس از رقم کلارک از طریق تکنیک موتاسیون در سال ۱۳۷۲ ۵ کیلو گرم از بذر رقم کلارک پس از رساندن رطوبت به ۱۳ درصد توسط اشعه گاما پرتودهی گردید. بذور پرتوتایی شده در مزرعه کشت و پس از چهار نسل سلکسیون لاین های مطلوب از نظر خصوصیات مهم زراعی بویژه عملکرد دانه و رودسی نهایتا ۴۷ لاین خالص موتانت برتر انتخاب گردید.