سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی پورعلمداری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و
محمد سلطانیه – دکترای مهندسی شیمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندس

چکیده:

محاسبات ترمودینامیکی و شبی هسازی بر شهای نفتی حاصل از شیر فشار شکن واحد ایزوماکس( یکی از واحدهای اصلی پالایشگاه)، بیانگر آن است که مقادیر زیادی از انرژی در این فرآیند هدر می رود، که در صورت بازیابی، م یتواند بهر ههای مالی مناسبی را نصیب پالایشگاه نماید. در این تحقیق به بررسی و امکان سنجی بازیافت انرژی از شیر فشار شکن واحد ایزوماکس پالایشگاه تهران پرداخته شده است. در این راستا سیستم توربین چند فازی به عنوان بهترین و مناسبترین گزینه انتخاب گردید. با استفاده از نرم افزارHYSYS و با در نظر گرفتن معادله حالت Peng-Robinson
شبی هسازی موقعیت پروژه در واحد انجام گرفت. با احتساب میزان انرژی بازیابی شده وهزین ههای مربوط به نصب و راه اندازی سیستم بازیافت انرژی، این طرح از لحاظ فنی و اقتصادی توجیه گردید.