سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن رحیمیان – کارشناس
محمدجواد روستا – اعضا هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد
نادر سلیم – مدیریت
مهدی کریمی زارچی – اعضا هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد

چکیده:

خشکسالی های متوالی که منجر به کاهش قابل توجه نزولات جوی در بسیاری از مناطق کشور بویژه فلات مرکزی گردیده منابع آب این مناطق را با خطرات زیادی مواجه ساخته است عدم دسترسی به منابع آب سطحیبا کیفیت و کمیت مناسب تجدید ناپذیری اکثر منابع اب موجود در این مناطق عدم امکان بهره گیری اقتصادی از تکنیکهای مدرن دنیا د رحال ح اضر مقرون به صرفه نبودن انتقال بین حوضه ای آب و همچنین مسائل زیست محیطی مطروحه در مورد آن موجب شده تا بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب کشور باتهدیدات جدی روبرو باشد در چنین شرایطی استفاده از راهکارهایی مانند افزایش شاخص بهره وریاز اب در بخش کشاورزی عملی تر و مناسب تر از سایر گزینه های مطرح برای مقابله با کم آبی ها و خشکسالی ها خواهد بود این تحقیق به بررسی روشهای بهبود مدیریت و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی استان یزد که عمدتا با مسائل شوری منابع آب و خاک نیز روبرو هستند پرداخته چالشها و مشکلات فراوری این راهکارها را بررسی و تحلیل کرده است.