سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد حقیر چهره قانی – عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
عارف علیپور – کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین قابلیت استخراج توده سنگ نقش اصلی و حیاتی در پروژه های مهندسی معدن و عمران داراست . قابلیت استخراج توده سنگ را می توان به صورت رابطه ای بین پارامترهای ژئومکانیکی
قابل سنجش از توده سنگ و نرخ تولید یا سرعت نفوذ ماشین در سینه کار سنگی تعریف کرد . توان ویژه مصرفی ماشین آلات استخراج به عنوان یکی از شاخصهای کمی نشان دهنده تفاوت انواع
توده سنگ در برابر کنده شدن است . در این مقاله مروری بر مدلهای مختلف ارزیابی قابلیت استخراجصورت گرفته و با استفاده از داده های ثبت شده معدن سنگ آهک Retznei در کشور اطریش مدلسازی شبکه عصبی با بکارگیری پارامترهای ژئومکانیکی، مقاومت فشاری سنگ، مقاومت کششی، فاصله درزه داری و مقاومت ویژه برش پذیری جهت تخمین توان مصرفی ماشین آلات صورت گرفته است . نتایج حاکی از توانایی شبکه های عصبی جهت شناسایی پارامترهای موثر و ارتباط دادن آنها به توان مصرفی ماشین آلات است .