سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لاله ضیائی –
پیمان محمدزاده –

چکیده:

بیهوشی در ماهی اغلب به منظور بی حرکتی جهت انجام کارهای تحقیقاتی صورت می گیرد بهترین دارو برای بیهو شی ماهی تری کایین متان سولفات می باشد ولی بدلیل قیمت بالا و عدم دسترسی آسان به آن تحقیقات مختلفی جهت بررسی داروهای دیگر مانند لیدوکایین،زایلازین و گل میخک انجام گرفته است . این مطالعه جهت بررسی امکان بیهوشی با داروی پروپوفول داروی بیهوشی سریع الاثر با دوره بیهوشی کوتاه انجام گرفت برای این تحقیق ۴۰ قطعه ماهی اکواریومی اسکار در سایزمتوسط در گروههای ۴ تایی برای مدت دوازده دقیقه در معرض پروپوفول باوزهای نیم،یک و نیم،دو،دوونیم،سه،سه و نیم،چهار،چهار و نیم و پنج قسمت در میلیون قرار گرفتند بعد از دوازده دقیقه ماهی ها به ظرف ریکاوری انتقال یافتند و زمان ریکاوری نیز ثبت گردید در دوز یک پی پی ام ماهی ها بیهوش نشدند و فقط حالت گیجی داشتند در دوز ۵ پی پی ام تمام ما هی ها تلف شدند در بقیه دوزها ماهی ها به ترتیب در زمانهای یک،یک و هفت، دووشش،چهار،چهار و دو،شش و هفت و نه دقیق ه بیهوش شدند زمان به هوش آمدن اولین ماهی نیز در هر ظرف به ترتیب ۲۶ ، ۲۸ ،هجده،چهارده،دوازده،یازده و ۷ دقیقه بودتمام ماهی ها در دوزهای ذکر شده به ترتیب در ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۴۲ و ۳۰ دقیقه به هوش آمدند در دوز چهار پی پی ام سه ماهی و و در چهار و نیم پی پی ام پنج ماهی تلف شدند نتایج این بررسی نشان می دهد داروی پروپوفول می تواند برای بیهوشی ماهی اسکار و دیگر ماهیان اکواریومی مورد استفاده قرار گیرد در این بررسی غلظت دو و نیم پی پی ام بهترین نتیجه را داشت هر چند ثبات این موضوع نیازمند کارهای تحقیقی بیشتر در این زمینه می باشد .