سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا گودرزی – دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت
فروغ واعظی – دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت
محمود شریعت – دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت

چکیده:

بحث بیورژنراسیون قبلاً در مورد ستونهای کربن فعال دانه ای (GAC) که بای تصفیه آب آشامیدنی بکار می روند و نیز در مورد پودر کربن فعال مصرفی در تصفیه محصولات غذایی مطرح شده بود. در این روش ستونها را پس از اشباع شدن از خط خارج نموده و سپس در مجاورت مواد مغذی هوادهی می نمایند. در این تحقیق، بیورژنراسیون GAC آلوده شده با فنل تحت شرایط آزمایشگاهی و بصورت کاملاً هوازی صورت پذیرفته است. از محلول عصاره خاک به منظور تأمین نوترنیت (N,P) و میکروارگانیسم استفاده شده است. میکروارگانیسمهای خاک در تجزیه فنل نسبت به سایر میکروارگانیسمهای موجود در طبیعت از قدرت فوق العاده ای برخوردار هستند. به نظر می رسد که فواید بیورژنراسیون از لحاظ ظرفیت جذبی GAC بیش از سایر روشهای رژنراسیون نظیر حرارتی و شیمیایی باشد. همچنین می توان گفت در این روش به تکنولوژی پیچیده و مواد شیمیایی نیازی نیست.