سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
فاطمه معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه پیام نور
حمیدرضا پوریان فر – گروه زیست فناوری قارچ های صنعتی جهاد دانشگاهی مشهد
علی معصومی – استادیار دانشگاه پیام نور
ابراهیم مصطفوی مندی – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:
در این پژوهش امکان تجاری سازی سه نژاد بومی قارچ دکمه ای Agaricus bisporus در مقایسه با دو نژاد تجاری مورد بررسی قرار گرفت. نژادها شامل سه نمونه بومی خراسان رضوی As004 ، As003 ، As001 و دو نمونه تجاری به عنوان شاهد H737 و A15 بودند که از آزمایشگاه تحقیقاتی زیست فناوری قارچ های صنعتی جهاد دانشگاهی مشهد تهیه شد. در کشورما، ژنوتیپ های بومی بسیاری از قارچ A.bisporus وجود دارد که تا کنون برنامه پژوهشی جدی برای تولید نژادهای تجاری از آنها وجود نداشته است. بررسی خصوصیات میسلیومی و کشت بافتی این ژنوتیپ ها، اولین گام در جهت بررسی امکان تجاری سازی این ژنوتیپ ها محسوب می شود. به ویژه، انحطاط نژادی پدیده ای است که کمتر در کشور ما بدان پرداخته شده است اما در واقعیت وجود دارد و موجب افت عملکرد نژادهای پرمحصول وارداتی می شود. در صورتی که در این پژوهش انحطاط نژادی در ژنوتیپ های بومی و تجاری متفاوت باشد آنگاه می توان به این جمع بندی رسید که استفاده از ذخایر غنی بومی می تواند جایگزین خوبی برای نژادهای تجاری تک کشته کنونی باشند. بدین منظور خصوصیاتی شامل: سرعت رشدشعاعی (میلی متر در روز)؛ تراکم و بافت میسلیوم، شکل و رنگ میسلیوم و انحطاط نژادی بررسی شد. کشت میسلیوم با نمونه برداری قطعه ای نازک باکمترین مقدارآگار از انتهای هیف های سالم و انتقال به محیط کشت های آماده شده CEA2 در دمای ۲۵C در زیر هود لامینارفلو با سه تکرار انجام شد. یافته های این پژوهش نشان دادکه نژاد بومی As003 می تواند نژاد خوبی در مقایسه با نژادهای تجاری A.bisporus با کیفیت بالا باشد و می تواند قابل تجاری شدن باشد