سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یدالله لطیف پور – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
اکبر عروتی موفق – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

طرح بحث علم دینی، ضرورت، امکان و راه کارهای تحقق آن از مسائل بسیار مهم و ضروری است. با توجه به اینکه برداشت های مختلفی از بحث علم و دین وجود دارد، انتخاب مدل معین و مشخصی از علم دینی بستگی تام به تلقی و رویکرد اندیشمندان در تعریف علم و دین و رابطه میان آن دو دارد. از میان رویکردهای مختلف رویکرد تأسیسی راه کاری مناسب برای تحقق علم دینی است و اندیشمندان مسلمان می توانند در پرتو قدرت الهام بخشی پیش فرض های دینی از سویی و گیرودار تلاش تجربی از سوی دیگر در تکوین علم دینی قدم بردارند. در این رویکرد فرآیند تکوین علوم انسانی اسلامی، دقیقاً همانند فرآیندی است که در علوم انسانی معاصر، طی شده است. تنها تفاوت موجود در این میان در نوع پشتوانه های متافیزیکی است که در محتوای این فرآیند تأثیر گذار هستند.