سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید صفاعلی فاطمی –
حسن حبیب قمی –
باقر یخچالی –

چکیده:

در این تحقیق امکان ترشح پروتئین hGM-CSF ا ز فضای پری پلاسمایی به محیط کشت در فرایند کشت با تر اکم سلولی بالای اشریشیاکلی نوترکیب در یک بیوراکتور همزن دار نا پیوسته خوراک دهی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که انجام فرایند با استفاده از یک محیط کشت شیمیایی مشخص، علاوه بر تجمع محصول در فضای پری پلاسمی باکتری اشریشیاکلی نوترکیب، سبب ترشح پروتئین به محیط کشت نیز می شود. چهار ساعت پس از القای کشت با IPTG مقدار ۸۴۶ میلی گرم بر لیتر hGM-CSF در محیط کشت اندازه گیری شد که از مقدار تجمع آن در فضای پری پلاسمی ( ۳۲۶ میلی گرم بر لیتر) بسیار بیشتر است.