سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعلی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران، دانشکده فنی، گروه برق
محمد مقدسی – شرکت ملی گاز ایران – منطقه ۹گاز، مازندران
ممود تسلیمیان – شرکت ملی گاز ایران – منطقه ۹گاز، مازندران

چکیده:

حفاظت از لوله های گاز در شبکه های گازرسانی از اهمیت خاصی برخوردار است. مسئله حفاظت از خوردگی، خصوصا در گاز رسانی مناطق شهری، بسیار حساس و حیاتی است. شرکت ملی گاز ایران برای حفاظت لوله های گاز در برابر خوردگی، دارای استاندارد مشخصی است که این استاندارد برای مناطق شهری و بین شهری بطور یکسان اعمال میشود. این مقاله، لزوم بازنگری درنحوه استاندارد آرایش اندهای حفاظت کاتدی رامورد بررسی قرار می دهد. علت این بازنگری از آنجا ناشی می شود که در ارایش مورد استفاده شرکت ملی گاز برای ایجاد بستر آندهای حفاظت کاتدی از نوع افقی احتیاج به زمینی به کم و طول بسیار زیاد است (بطور متوسط ۳ در ۴۵متر)، که البته ابتیاع چنین زمینهای بد قواره ای در مناطق شهری ، عملا بسیار دشوار و غیر اقتصادی است. بنابرانی، در این موارد از آرایش استاندارد نوع چاهی استفاده می شود که از لحاظ سطح، احتیاج به زمینهای کم وسعت است و اندهای حفاظت کاتدی در عمق زمین قرار می گیرند.اما متاسفانه بعلت بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی در بسیاری از مناطق شهری شمال کشور، احداث چنین چاههای عمیق هم از مسائل عدیده ای است که شرکت ملی گاز منطقه مازندران را بامشکل مواجه کرده است. لذا امکان تغییر آرایش آندهای بستر زمین حفاظت کاتدی جهت تامین حفاظت شبکه لوله های گاز در مناطق شهری جزو مسائل مبرم شرکتهای گازسانی شمال کشور است که در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد.