سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرحیم بزاز – دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی
محمدباقر یوسف‌زمانیان – دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی
حسین فخرائیان – تهران،‌ اتوبان شهید بابایی، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهند
سیدکاظم صابر – تهران،‌ اتوبان شهید بابایی، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهند

چکیده:

در این تحقیق سنتز ماده منفجره ۲ و ۶ (بیس پیکریل آمینو) ۳ و ۵ دی نیتروپیریدین (PYX) از واکنش ۲ و ۶ دی آمینو ۳ و ۵ دی نیتروپیریدین با پیکریل کلرید مورد مطالعه قرار گرفت. ۲ و ۶ دی آمینو ـ ۳ و ۵ دی نیترو پیریدین و پیکریل کلرید به ترتیب با بازده ۶۴ و ۸۵% در آزمایشگاه سنتز شدند. تلاش برای انجام این واکنش در شرایط مختلف دمایی و در حالت مذاب بی‌نتیجه ماند. عدم واکنش بین این دو واکنش‌دهنده نشان می‌دهد که جفت الکترون‌های آزاد روی نیتروژن گروه‌های آمین حلقه پیریدین کاملاً توسط گروه‌های نیترو در موقعیت ۳ و ۵ پیریدین به طرف حلقه کشیده شدند و در نتیجه امکان انجام واکنش نوکلئوفیلی بین آنها سلب شده است.