سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر مهدیلو – دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین زارعی – دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ایران نژاد – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی ام

چکیده:

با افزایش قابل توجه قیمت جهانی روی طی سالهای اخیر، استحصال روی از باطله های با عیار متوسط ۱۲ درصدZn که از بخشهای کم عیار معدن انگوران استخراج و در نزدیکی آن انباشت گردیده، مورد توجه قرار گرفته است. هزینه های زیاد مصرف مواد شیمیایی و نیز مسایل زیست محیطی، استحصال روی از کانسنگهای کم عیار به روش هیدرومتالورژی را از نظر اقتصادی با مشکل مواجه میسازد. بنابراین تهیه کنسانتره روی و انجام عملیات هیدرومتالورژی بر روی آن، به دلیل رفع بخش عمده معضلات فوق، موجب اقتصادی شدن بهره برداری از این منابع میگردد. برای بررسی امکان تولید کنسانتره روی از این باطله ها، نمونه معرف تهیه و مورد شناسایی قرار گرفت. این مطالعات نشانگر آن است که کانی اصلی روی اسمیتزونیت و کانیهای گانگ اصلی شامل کلسیت و کوارتز میباشد. همچنین در این مطالعات درجه آزادی اسمیت زونیت ۹۰ میکرون تعیین شد. در بررسی امکان جدایش به روشهای ثقلی، با انجام آزمایش جیگ بر روی مواد-۱۵+۱ میلیمتر، کنسانترهای با عیار ۲۷/۶% Zn و ۷۳/۵% بازیابی حاصل شد. با استفاده از میزلرزان آزمایشهایی بر روی مواد زیر ۱ میلیمتر در محدوه های ابعادی مختلف انجام گردید با این روش بهترین کنسانتره در محدوده ابعادی زیر ۱ میلیمتر با عیار ۲۸/۲ درصد Zn و حدود ۶۸ درصد بازیابی حاصل شد. با انجام فلوتاسیون بر روی کنسانتره حاصل از ترکیب روش های ثقلی محصول نهایی با عیار ۳۶ درصد Zn با بازیابی ۹۳/۶ درصد به دست آمد. بنابراین با ترکیب جیگ، میز و فلوتاسیون می توان کنسانتره نهایی با عیار ۳۶ درصد Zn و بازیابی کل ۶۷ درصد به دست آورد