سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید خوشدست – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – عضو هیئت علمی بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فن

چکیده:

در این پژوهش، امکان تولید مستقیم و غیرمستقیم زئولیت مصنوعی از باطله کارخانه زغالشویی زرند با استفاده از روش هیدروترمال با آب اکسیژنه مورد بررسی قرار گرفته است. در روش مستقیم محلول فعالسازی و باطله با نسبت ۲۴ میلی لیتر بر گرم با هم مخلوط و به مدت ۱۸۰ دقیقه در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد حرارت داده شدند و مخلوط حاصل به مدت ۱۵ ساعت در دما ی ۹۵ درجه سانتیگراد خشک شد . در روش غیرمستقیم، از خاکستر باطله زغال به عنوان خوراک استفاده شد . در این حالت، نسبت محلول به جامد ۱۲ میلی لیتر بر گرم در نظر گرفته شد و کلیه مراحل فرایند مشابه با روش مستقیم اجرا شدند. نتایج نشان داد که میزان پیشرفت فرایند تشکیل زئولیت در روش مستقیم با راندمان ۲۱/۴۳% بیشتر از روش غیرمستقیم با راندمان ۸/۳۱% است که د لیل آن را میتوان به محتوای کمتر CaO در خاکستر (۱/۹%) نسبت به باطله زغال (۵/۵%) نسبت داد.