سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا خردمند – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

اخیرا، سولیتونهای کاواک (CSs) در لیزرهای دیودی نشر کننده سطحی با کاواک عمودی (VCSEL) در حالت زیر آستانه لیزرزایی بطور نظری پیش بینی و در تجربه مشاهده شده اند. حذف آدیاباتیک متغیر پلاریزاسیون در بالای آستانه لیزری سبب ناپایداری سیستم خواهد شد. در این مقاله امکان تولید CS در چنین سیستمی با استفاده از مجموعه کامل معادلاتدینامیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. بهمین منظور جوابهای هموژن و نواحی ناپایدار سیستم تعیین و در گستره وسیعی از مشخصات فیزیکی اثر گذار سیستم بررسی شده اند.