سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانیه اسدی راشد – کارشناس ارشد زراعت
وهب میرباقری – کارشناس ارشد موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
علی صادقی نائینی – کارشناس ارشد سنجش از دور

چکیده:

در حال حاضر تولید نقشه های پوشش گیاهی یکی از پایه های پایش تغییرات منابع طبیعی و تخریب این مابع می باشد . با تکیه بر علم سنجش از دور می توان به تولید نقشه های پوشش گیاهی پرداخت . از سری سنجنده هایی که می توان از آن برای تولید نقشه های پوشش گیاهی با مقیاس بالا استفاده کرد سنجنده MODIS می باشد . در این تحقیق از تصاویر روزانه این سنجنده با قدرت تفکیک مکانی ۲۵۰ متر استفاده شد . تعداد ۱۴۰ تصویر سنجنده MODIS مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از روش طبقه بندی هیبرید نقشه پوشش گیاهی با ۹ کلاس تولید شد . میزان دقت نقشه تولیدی بااستفاده از نقاط آزمون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دارای دقت مناسب و تعریف شده ای است Overall
( Kappa coefficient = 71 و accuracy=82 )