سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وهب میرباقری – کارشناس ارشد زراعت
علی اکبر آبکار – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آبخیزداری
هانیه اسدی راشد – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

امروزه تولید نقشه های پوشش گیاهی یکی از منابعی است که می توان با تکیه بر آن به پایش تغییرات منابع طبیعی و تخریب این مابع پرداخت .علم سنجش از دور یکی از علومی است که با تکیه بر آن می توان به تولید نقشه های پوشش گیاهی پرداخت از سری ینجنده هایی که می توان از آن برای تولید نقشه های پوشش گیاهی با مقیاس بالا استفاده کرد سنجندهMODIS می باشد . در این تحقیق از تصاویر روزانه این سنجنده با قدرت تفکیک مکانی ۲۵۰ متر استفاده شد. تعداد ۱۸۰ تصویر سنجندهMODIS مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از روش طبقه بندی هیبرید نقشه پوشش
گیاهی با ۱۱ کلاس تولید شد .میزان دقت نقشه تولیدی با استفاده از نقاط آزمون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دارای دقت مناسب و تعریف شده ای استOverall accuracy=( 89 و (Kappa coefficient =71