سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود هاشم ابادی – مربی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشجوی دکتری باغبانی
شهرام صداقت حور – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

کاملیا Camellia japonica درختچه ای کند رشد و همیشه سبز است که بخاطر گلهای زیبای آن پرورش داده می شود راحت ترین و ارزان ترین روش تکثیر این گیاه قلمه است ولی قلمه های این گیاه به راحتی ریشه دار نمی شود و نیاز به تیمارهای خاصی دارند دراین ازمایش استفاده از تیمار اکسین مورد مطالعه قرارگرفت این تحقیق در قالب ازمایش فاکتوریل برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور چهار سطح هورمون IBA و چهار سطح هورمون NAA در سه تکرار انجام شد و صفات درصد ریشه زایی درصد تلفات قلمه در خزانه وزن تر و خشک ریشه ها طول ریشه ها و طول بلندترین ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج به دست امده اختلاف معنی داری در صفت تعداد ریشه ها و طول بزرگترین ریشه در هر دو تیمار در سطح احتمال ۱% بدست امد از بین تیمارها بهترین تیمار که منجر به تولید تعداد ریشه های مطلوب شد تیمار ۴۰۰۰ پی پی ام IBM و تیماری که بزرگترین ریشه ها را تولید کرده بود تیمار ۴۰۰۰ پی پی ام IBA +2000پی پی ام NAA بود.