سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلیل رضایی پژند – استادیار گروه مکانیک دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی ناصریان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

مقالة حاضر، در قالب یک ایدة جدید، اثر بکارگیری وصله هایی(Patches) از نوع مواد مرکب تقویت شده با فایبر را بر رفتار ارتعاشی- مکانیکی یک سیستم لوله کشی سه بعدی، پس از حذف تکیه گاه در سیستم، بررسی می کند. علاوه بر تحلیل فرکانسی، تحریک پایه و تحریک اجباری هارمونیک نقطه ای از سیستم نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در ارتباط با محل، ابعاد، جنس و زوایای فایبر مناسب برای لایه های مواد مرکب به طور اجمال بحث شده است. تحلیلها نتایج جالب توجهی را در بر دارد که نشانة مفید بودن ایدة ارائه شده است؛ بطوریکه می توان تکیه گاههای میانی سیستم لوله کشی را با وصله های کامپوزیتی جایگزین نمود.