سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد جواد کلینی – استادیار گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی – استادیار گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
سجاد قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کارخانه فراوری سرب و روی منصورآباد به منظور تهیه کنسانتره سرب و روی فعالیت می کند. در این کارخانه ترکیبات سرب و روی در چند مرحله توسط سلولهای فلوتاسیون از یکدیگر جدا می شوند. دستگاههایی که در خطوط فلوتاسیون به کار گرفته شده اند سلولهای فلوتاسیون مکانیکی می باشند. با توجه به کارایی پایین این سلولها تحقیقات و آزمایشهای اولیه در زمینه به کار گیری سلول فلوتاسیون ستونی با استفاده از یک دستگاه سلول فلوتاسیون ستونی به ارتفاع ۱۵۳۵ وقطر ۷۴ میلی متر برای جدایش سرب و روی و بهینه سازی پارامترهای آن در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. هدف از این تحقیق بهینه سازی جدایش سرب و روی از یکدیگر در مرحله رافر روی سولفیدی کارخانه بود. لذا از خوراک آماده سازی شده ای که وارد رافر می شد به عنوان خوراک در ستون آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت. پارامترهای عملیاتی ستون به عنوان متغیر و کارایی جدایش روی به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شد. میزان بهینه دبی خوراک، دبی هوا، دبی آب شستشو و عمق کف به ترتیب برابر ۰/۶ لیتر بر دقیقه، ۱ لیتر بر دقیقه، ۰/۶ لیتر بر دقیقه و ۲۵ سانتیمتر و در این شرایط میزان بهینه کارایی جدایش روی ۳۷/۳۴ درصد بدست آمد.