سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد نجفی مریم نگاری – مدیر مجتمع متالورژی پودر ایران
مجید رودباری – مدیر تحقیق و توسعه
سیدرسول حسینی – مدیر امور مهندسی

چکیده:

عناصر الیاژی در قطعات متالورژی پودری اهنی جهت بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی قطعات به ترکیب پودری افزوده می شود. عنصر نیکل یکی از این عناصری است که درسالهای اخیر به منظور بهبود خواص به ترکیب پودر مورد استفاده در تولید قعطات متالورژی پودر اهنی افزوده میشود اما بدلیل سمی بودن و گرا ن بودن این عنصر در سالهای اخیر تحقیقاتی جهت جایگزینی عنصر دیگر بجای آن صورت گرفته است دراین تحقیق از منگنز که عنصری ارزان قیمت می باشد بعنوان جایگزینی نیکل استفاده شده است و خواص دانسیته پذیری سختی قبلا از عملیات حرارتی و سختی بعد از عملیات حرارتی و تغییرات ابعادی قطعات ساخته شده از پودر نیکل مولیبدن دار و پودر منگنز دار موردمقایسه قرارگرفت که میزان منگنز اضافه شده ۱ تا ۳ درصد بود که نتایج نشان داد خواص سختی قبل از عملیات حرارتی و بعد از عملیات حرارتی و تغییرات ابعادی قطعات ساخته شده از پودر حاوی ۱% منگنز بهتر از قطعات ساخته شده از پودر حاوی نیکل و مولیبدن بود