سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مولایی نسب – شرکت ملی صنایع مس ایران
یوسف رشیدی نژاد – امور تحقیقات و مطالعات

چکیده:

انسان پس از سالها استفاده بدون حد و مرز از مواهب طبیعت و سرازیر کردن سیل مواد تجزیه ناپذیر (زباله های صنعتی) به دامان آن اکنون متوجه شده است که طبیعت در برابر این همه قیمتی مناسب را میطلبد قیمتی که اگر امروز پرداخته نشود فردا میتواند برابر با نابودی بشریت شود. بر همین اساس تصمیم به بررسی و مطالعه روی یک گروه از آلاینده های خطرناک آتمسفر گرفته شده است. CFC ها(ترکیبات شامل اتمهای کربن، فلوئور و کلر) موادی هستند که سالها رقیبی در عرصه کاربردشان برای خود نمی شناختند اما به دلایل زیست محیطی اکنون باید به کناری نهاده شوند چراکه توسط یک سری آزمایش مشخص گردید که غلظت CFC تقریبادر همه جای اتمسفر یکسان است و CFC بجای شسته شدن توسط باران نظیر اکثر ترکیبات شیمیایی دیگر، در اتمسفر ذخیره میشود.اندازه گیریهای بعد ثابت کرد که غلظت اتمسفری CFC به سرعت رو به افزایش است. CFC بسیار پایدار میباشد و همین امر باعث رشد روز افزون آنها در چند دهه گذشته شده بود. پایداری این مواد در آب باعث میشود که در واکشنهای شیمیایی تروپوسفر شرکت نکرده و با باران نیز شسته نشوند و در نتیجه طول عمر اتمسفری بسیار طولانی داشته باشند. CFC ها بعنوان یک گاز گلخانه ای بسیار مهم شناخته میشوند. دو عامل مهم در تاثیر CFC بعنوان یک گاز گلخانه ای موثر است. نخست اینکه CFC ها بدلیل طول عمر اتمسفری بسیار زیاد خود برای زمان طولانی بر تعادل گرمایی اتمسفر تاثیر می گذارند. عامل دوم که به مراتب مهمتر از عامل اول است اینکه CFCتشعشعات مادون قرمز زمین را جذب میکنند. از آنجا که بسیاری از CFC ها در تجهیزات و فرایندهای مرتبط با مصرف انرژی بکار میروند بنابراین بر روی میزان انرژی مصرف شده تاثیر گذاشته و در نتیجه CO2 معادل این انرژی یا CO2 تولید شده به ازای انرژی بدست آمده را به اتمسفر اضافه میکند. بنابراین بویژه در مورد مصارف CFC بعنوان مبرد دو وجه تاثیر مستقیم ناشی از انتشار CFC به اتمسفر و تاثیر غیر مستقیم ناشی از CO2منتشره ناشی از مصرف انرژی قابل تمایز میباشند. در واقع برای انتخاب جایگزین لازم است به هر دو وجه فوق الذکر توجه گردد . در این تحقیق به مقایسه سیکلهای تراکمی تبرید با مبردهای آمونیاک، فرئون ۱۲ وپروپان پرداخته شده و با مقایسه خواص فیزیکی و اثرات شیمیایی CFC ها با سه ماده فوق الذکر، امکان جایگزینی این مواد بجای CFC ها بررسی گردیده است.