سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی بهاء الدینی – عضو هیات دانشگاه شهید باهنر کرمان
صمد بنیسی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مشکلات مدار فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند ، پایین بودن بازیابی ذرات درشت که درصد خاکستر آنها پایین است ، می باشد . نظر به اینکه بررسیهای قبلی نشان میداد که کف ساز A65 باعث افزایش بازیابی ذارت درشت می شود ، برای بررسی اینکه این کف ساز باعث افزایش بازیابی ذرات درشت می شود ، برای بررسی اینکه این کف ساز باعث افزایش راندمان کل می شود ، بررسیهایی انجام شد . برای این منظور از یک روش آماری قوی و جدید بنام آنالیز خطوط رگرسیون استفاده شد . در این روش در ابتدا ، یک ارتباط خطی ساده بین متغیر مستقل (نسبت غنی شوندگی خاکستر ) و پاسخ (راندمان) برای حالتهای عادی و آزمایشی بر قرار می شود . سپس یکسان بودن شیبهای این خطوط رگرسیون از لحاظ آماری بررسی می شود . در نهایت جدایش بین خطوط رگرسیون از طریق اختلاف عرض از مبدا آنها محاسبه می شود . بر خلاف سایر روشها ، در این روش تاثیر متغیر بر پاسخ کمینه می شود و به همین دلیل از اعتبار بالایی برخوردار است . با استفاده از این روش امکان تغییر کف ساز از روغن کاج به A65 در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور در ابتدا مقادیر بهینه کلکتور گازوئیل برای این دو کف ساز و نیز مقدار بهینه هر کف ساز با کلکتور گازوئیل ، با استفاده از این روش تعیین شد . سپس مشخص شد که در اثر تغییر کف ساز ، راندمان به میزان ۱/۲۷۴ درصد با اطمینان بیش از ۹۹/۹۵% بهبود می یابد.