سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحسن سمائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری از منابع نفت و گاز- دا
کوروش طهماسبی – دکترای مهندسی شیمی از امپریال کالج انگلستان و عضو هیئت علمی دانشگاه ص

چکیده:

در این مقاله امکان جایگزینی گل پایه روغنی بوسیلة گل گلایکولی برای میدان های نفتی ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. به علاوه ،خاصیت جلوگیری از آماس(Inhibitive Property)گل گلایکولی با انجام آزمایش" تفکیک وخردشدگی قطعات شیل بوسیلة غلتاندن داغ(Shale Particles Disintegration Test By Hot Rolling)"مورد ارزیابی
قرار گرفته است.این آزمایش بر روی خرده های شیلی منطقة نفتی مارون و شیل برونزد سازندگورپی انجام شده است و در صد بازیابی شیل به منظور ارزیابی کارآیی این نوع گل در جلوگیری از آماس شیل اندازه گیری شده است.نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که گل گلایکولی به صورت قابل توجهی از متلاشی شدن و آبدار شدن خرده های شیلی می کاهد و می تواند جایگزین خوبی برای گل پایه روغنی و سایر سیستم های گل آب پایه در میدان های نفتی ایران باشد.