سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه بحرینی داورانی – دانشگاه بین المللی امام خمینی،قزوین

چکیده:

جداسازی بهمن های هوایی بر اساس نوع ذرات مولد این بهمن ها در درجه اول به دلیل حذف نوفه های مزاحم در نجوم گاما وپس از آن از نظر تعیین ساختار جرمی پرتوهای کیهانی، از اهمیت قابل ملاحظه ای در اختر فیزیک انرژی های بالا برخوردار است . در این کار ممان های مختلف توزیع سطحی ذرات ثانویه دسته هایی از بهمن های شبیه سازی شده بررسی شده اند . براساس نتایج به دست آمده در بعضی موارد امکان تفکیک قابل ملاحظه ای از طریق این روش وجود دارد