سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا احسانی – اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی
فرحناز اقبالی بابادی – اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی
رستم کیان – اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

عمل جداسازی و تخلیص مخلوط آروماتیک ها شامل بنز ن، تولوئن و زایلین ها از بنزول خام (مایعات جدا شده از گاز کک ) در واحد پالایش بنزول کارخانه ذو بآهن اصفهان انجام می گیرد. باقیماندههای تقطیر ناشی از فرآیند تقطیر ناپیوسته، از آنجا که مورد مصرفی در واحد نداشته، به عنوان پس مانده محسوب گشته و با صرف هز ینههایی به محیط زیست تخلیه می گردد. در خصوص کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی، در این تحقیق، ترکیبات مو جود در ته ماندههای برجهای تقطیر شناسایی شده و امکان بازیابی مواد باارزش از آنها با استفاده از شبیه سازی و طراحی دستگاه مورد نظر بررسی گردید.