سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسین حلاج – کارشناس ارشد جوشکاری، صنایع شهید رستگار

چکیده:

در این تحقیق جوشکاری دو فلز غیر همجنس فولاد زنگ نزن دو فازی Cr21Ni5Ti و آلیاژ مسی CuNi0.6Cr0.3Ti 0.05 با روش جوشکاری ذوبی تیگ مورد بررس ی قرار گرفته است . جوشکاری مستقیم این دو فلز به هم مشکلات بسیار زیا دی را به همراه دارد به طوریکه تصاویر رادیوگرافی از موضع جوش و نتایج تست استحکام به راح تی این مسئله را مشخص می کند. با استفاده از آستر نیکلی و لایه دهی سیم جوش آلیاژ نیکل بر رو ی لبه ورق فولاد زنگ نز ن و سپس جوشکار ی به آلیاژمس ی نتایج بهتر ی حاصل گردید. نتایج تست استحکام همچنین تصاویر
رادیوگرافی بدست آمده در خصوص این نوع اتصال نشان می دهد که یکنواختی کامل در تصاویر رادیوگرافی بوجود آمده همچنین به لحاظ استحکام داری شرایط بسیار مناسبی است.