سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل رضوانی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
احمد ساعتچی – دانشگاه صنعتی اصفهان
جعفرقلی خردمند – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
علی اصغر شیخ بهایی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

نقش آب در سیستم تصفیه گاز کوره بلند گرفتن مواد معلق موجود در گاز است . البته در این پروسس افت دمای گاز تصفیه شده نیز صورت می گیرد. و در عوض دمای آب بالا میرود. آب گرم در حوضچه های ته نشینی و در برجهای خنک شده و دوباره مورد استفاده قرار می گرد از طرف دیگر برجهای خنک کننده سیستم تصفیه گاز کوره بلند بدلیل مسائل فرسودگی و رسوب گرفتگی قسمتهای مختلف آن کارایی حرارتی خود را به شدت از دست داده بودند و مقدار دلتا T آنها به حدود ۲ درجه سانتی گراد یعنی در حدود دلتا T حاصل از حوضچه های ته نشینی رسیده بود. تعمیرات لوله کشی داخلی برجها، نوسازیهای لوله های داخلی و همچنین تعمیرات بدنه های دیفیوزرها و تخته های داخلی، ، لجن کشی از حوضجه های برج های خنک کننده کارهای بدنی طاقت فرساو پر هزینه ایی می باشد.
پیشنهاد حذف برجهای خنک کننده سیستم تصفیه گاز کوره بلند نیز با توجه با مطالب فوق و طرح های جدیدی که در کشورهای ژاپن و ایتالیا ارائه می گردد مطرح شده است . بدین ترتیب با حذف برجها از مدار باعث صرفه جوئیهای اقتصادی زیادی بشرح زیر می شویم:
۱- کاهش مصرف انرژی الکتریکی
۲- کاهش هزینه های تعمیراتی پمپ ها، شیر فلکه ها و اتصالات ابرسانی به برجهای خنک کننده
۳- کاهش تعمیرات برجهای خنک کننده از لحاظ رنگ آمیزی، لوله کشی داخلی، نوسازی لوله های داخلی که هر سه سال یکبار الزامی است، تعمیرات بدنه های دیفیوژرها و تخته های داخلی و همچنین لجن کشی از حوضچه های برجهای خنک کننده
۴- صرفه جویی در نیروی انسانی برای لجن کشی که کار بدنی سخت، طاقت فرسا و پر هزینه است.
با عنایت به مواردفوق الذکر وپس از مطالعات و بررسهای اولیه اقدام به حذف برجهایخنک کننده از سیستم تصفیه گاز کوره بلند ذوب اهن و مطالعه اثرات حاصل از آن نموده و تغییرات در پارامترهای مختلف آب و گاز تصفیه شده با و بدون برجها درمدار در مدت حدود ۱۸ ماه ثبت ومورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.