سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی زارعی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آار قزوین گروه نسجی
مختار آرامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرآبیر، دانشکده مهندسی نساجی
فیروز مهر مظاهری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرآبیر، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده:

در این تحقیق، رنگزاهای مستقیم با وزن ملکولی و ساختار مختلف استفاده شده و امکان انجام عملیات زیست پرداخت کالای پنبه ای بطور همزمان با عملیات رنگرزی و مقایسه عملیات همزمان از نظر کاهش وزن و k/s با عملیات رنگرزی قبل از زیست پرداخت و زیست پرداخت قبل از رنگرزی صورت گرفته است .در عملیات همزمان رنگرزی و زیست پرداخت، کاهش وزن کالا نسبت به کالائی که فقط زیست پرداخت شده تا حدی کمتر و k/s آن نسبت به کالائی که فقط رنگرزی شده کاهش می یابد. عکس های میکروسکوپی گرفته شده از محلول آنزیم و رنگزا با هم و رنگزا و آنزیم به تنهائی حاکی از تشکیل کمپلکس هائی بین آنزیم و رنگزا در حالت همزمان می باشد. از عکسهای میکروسکوپی گرفته شده از سطح کالاهای پرز سوزی شده و همچنین کالای فقط زیست پرداخت شده و پرزسوزی نشده و فقط رنگرزی شده و مقایسه کاهش وزن و اختلاف رنگ آنهاΔE می توان انجام همزمان رنگرزی و زیست پرداخت را در یک مرحله تأیید کرد و امکان حذف پروسه پرزسوزی وجود دارد