سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سونا حسین آوا – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- بخش تحقیقات باغبانی
صغری خوشکام – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی – بخش کشت بافت و انتقال ژن

چکیده:

به منظور انتقال خاصیت زود رسی رقم ماری به رقم روغنی محلی، هیبریداسیون ساده و معکوس بین رقم ماری و روغنی محلی انجام گرفت . به این منظور از هر رقم چهار درخت و تعداد هشت شاخه در چهار جهت (هر جهت ۲ شاخه ) مشخص و تعداد ۲۵۰ عدد گل در هر جهت تلقیح شد. گرده از هر رقم تهیهو بر روی گل‌های اخته شده رقم دیگر و پایه مادری قرار گرفت. برای گرده افشانی مناسب پاکتهای ایزوله کننده گل چندین بار با دست تکان داده شدند. پس از مشاهده آثار کلی تغییر رنگ روی میوه که نشانه رسیدگی و بلوغ بذوربود، میوه ها جداگانه برداشت شدند.تعداد بذور حاصله برای رقم ماری۸۸بذر هیبرید و برای رقم روغنی ۷۶ بذر هیبرید بود. بذور به آزمایشگاه کشت بافت منتقل گردید پس از جدا سازی گوشت میوه ها , هسته ها را شستشوی اولیه و ضد عفونی سطحی شد و در کاغذ خشک کن به مدت یکماه در سرمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شدند پس از سرما دهی کافی، جنین‌های سالم از درون پوشش سخت و چوبی جدا و با کلرور جیوه ضد عفونی سطحی شده و پس از ۳ مرتبه آبشویی روی محیط غذایی موراشیگ و اسکوگ (۱۹۶۲) که غلظت عناصر پر مصرف آن به نصف تقلیل یافته بود و به آن ۰/۵ میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و به طور کامل ویتامین های MS افزوده شده بود کشت گردید .کشت ها در شرایط تاریکی و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد تا زمان جوانه دهی نگهداری و سپس فتو پریود ۱۶ ساعت روشنایی منتقل شدند. با ظهور ریشه جهت متابولیسم فعالتر، گیاهچه‌ها به محیط غذایی MS کامل انتقال یافته و پس از گذشت ۳ ماه به خاک گلدان منتقل گردیدند و تا زمان سازگاری در شرایط کنترل شده نگهداری شدند. رشد گیاهان سازگار ادامه یافته و به ارتفاع ۸۰-۷۰ سانتیمتری رسیده کهتحت بررسی می باشند.