سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه ذلیکانی – کارشناس محیط انسانی اداره کل محیط زیست استان مازندران
سیدمحسن کاظمی تبار – کارشناس آزمایشگاه اداره کل محیط زیست استان مازندران
محمدرضا کنعانی – کارشناس مسوول سنجش از دور اداره کل محیط زیست استان مازندران
عباس حسن نتاج – کارشناس محیط انسانی اداره کل محیط زیست استان مازندران

چکیده:

زباله ها به عنوان مخزن میکروارگانیسم های بیمار یزا قادر به ایجاد آلودگی و عفونت اند ، در صورتی که مدیریت پسماندها کافی و مناسب نباشد این میکروارگانسیم ها می توانند از طریق تماس مستقیم ، از راه هوا و …. یا به وسیله انواع ناقلین به دیگران منتقل شوند لذا می بایست مدیریت مناسب پسماند صورت گیرد که حداقل آلودگی و بیشترین بازدهی را دارا باشد . درصورتی که پسماندهای بیمارستانی با توجه به ماهیت عفونی و خطرناک بودن آنها با پسماندهای شهری مخلوط شده و تمهیدات مناسب به منظور دفع اصولی آن صورت نگیرد تبعات و خطرات بهداشتی و زیست محیطی گسترده تری داشته و سلامت و حیات انسان و موجودات زنده و به طور کلی محیط زیست را به خطر خواهد انداخت .در استان مازندران با توجه به وضعیت خاص اکولوژیکی با وجود روش های مختلف دفع پسماندهای عفونی در دو بیمارستان استان به منظور تبدیل پسماندهای عفونی به پسماندهای عادی از روش استریلیزاسیون استفاده می گردد و مقدمات تهیه تعداد بیشتری از دستگاههای فوق نیز به منظور توسعه این روش دفع فراهم آمده که در این روش زباله ها پس از استریل شدن، جمع آوری و توسط شهرداری به محل دفن زباله انتقال داده می شوند که با توجه به اهمیت موضوع اختلاط زبال ههای عفونی با زباله های شهری، کارایی دستگاههای مورد استفاده در قابلیت ضد عفونی نمودن زباله ها بررسی شده است نتایج نشان می دهد با توجه به اینکه سعی شده است با روش فوق نسبت به تبدیل پسماندهای عفونی به پسماندهای شهری اقدام گردد ولی عملاً از لحاظ بهداشتی و عفونت زدایی و ایمنی افراد و احتمال انتقال بیمار یهای ویروسی روش مناسب و کاملی به شمار نمی رود و همچنین از لحاظ اقتصادی و هزینه بالای راهبری، راندمان پایین، عدم قابلیت دستگاه برای امحاء لباس ها و پارچه های عفونی و دفع نمونه های پاتولوژی و… استفاده از این روش را با تردید مواجه نموده و با توجه به اهمیت موضوع، لزوم نیاز به نگاه کارشناسی دقیق تر و همه جانبه را موجب می گردد.