سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شعبان الهی – دانشگاه تربیت مدرس
مریم السادات حسینی مقدم – بانک مرکزی جمهوری اسلامی

چکیده:

توسعه بانکداری الکتر ونیکی مستلزم برخورداری از زیر ساخ ت های مناسب فنی ، اقتصادی و نیرو ی انسانیمی باشد.مطالعه امکان سنجی جهت استقرار بانکداری الکترونیکی از بعد فنی، مالی و اقتصادی و نیروی انسانی هدف اصلی این مقاله می باشد. در این مقاله کوشش شده عوامل تاثیر گذار بر ابعاد امکان سنجی استقرار بانکداری الکترونیکی تدوین گردد . سپس بوسیله انجام یک نظر سنجی از میان مدیران و کارشناسان خبره بانکی بخش فناوری اطلاعات بانکها، دیدگاه آنها در خصوص میزان وجود هر یک از عوامل تاثیر گذار بر ابعاد امکان سنجی استقرار بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت . با تحلیل این داده ها ، نتایج بدین شرح می باشد : امکان استقرار بانکداری الکترونیکی از بعد فنی بطور متوسط تا زیاد، از بعد مالی و اقتصادی به میزان زیاد، و از بعد نیروی انسانی بطور متوسط وجود دارد.