سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف رحیمی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست, .دانشگاه تهران
زهرا قوی پنجه – کارشناس بهداشت محیط, کارشناس آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

چکیده:

تصفیه خانه آب ارومیه در سال ۱۳۴۱ با ظرفیت اسمیm3/d 18،۰۰۰به بهره برداری رسید ولی با توجه به رشد جمعیت و افزایش مصرف آب طی دو مرحله توسعه دبی آن بهm3/d 30،۰۰۰افزایش یافته است و طی آخرین مرحله توسعه دبی آن به m3/d 38،۸۸۰(lit/sec 450 (افزایش یافت.منبع تامین آب رودخانه شهرچایی می باشد که آب از طریق آبگیر احداثی بر روی رودخانه بصورت ثقلی با یک کانال به تصفیه خانه انتقال داده می شود, واحدهای فرایند تصفیه شامل: آشغالگیر دهانه گشاد دستی,حوضچه دانه گیر,۵ واحد اکسیلاتور,۸ واحد صافی شنی تند ثقلی,۷ واحد صافی شنی تند تحت فشار و سیستم کلرزنی گازی می باشد.
یکی از مشکلات اصلی تصفیه خانه بروز اختلال در سیستم در مواقع سیلابی بدلیل بالا رفتن بیش از حد کدورت آب رودخانه می باشد(در این مواقع تولید لجن فوق العاده افزایش پیدا کرده و آب با کدورت بسیار بالا به فیلترها وارد شده یطوریکه زمان کارکرد فیلترها فوق العاده کاهش پیدا نموده و میزان آب لازم برای شستشوی آنها از میزان آب تصفیه شده بیشتر می گردد و در نتیجه منجر به تعطیلی و یا کاهش چشمگیر ظرفیت پذیرش تصفیه خانه می گردد) بطوریکه طی سال ۱۳۸۲, ۱۹ روزتصفیه خانه از مدار خارج و ۵۷ روز تصفیه خانه با ظرفیت پایینتر از ظرفیت آن در شرایط عادی بهره برداری شده است و فقط در بهار ۱۳۸۳ این مقدار به ترتیب برابر ۶ و ۱۸روز بوده است و باعث بروز مشکلات کم آبی و قطعی آب در مناطق وسیعی از شهر می گردد.
لذا برای حل این مشکل ایجاد یک واحد پیش تصفیه ضروری می باشد که در این راستا قابلیت ته نشینی ساده در کاهش کدورت آب ورودی مورد ارزیابی قرار می گیرد بدین منظور نمونه برداریهای متعددی در مواقع سیلابی از آب خام برداشت و در ستون ته نشینی مورد آزمایش قرار گرفتند نتایج حاکی از آن است که در شرایط کدورت بالا راندمان حذف بعنوان مثال در۹۰ دقیقه زمان ماند ۷۴/۷۹% بدست می آید.به منظور حذف ۷۵% TSS ورودی بار سطحی برابرm3/m2.dayر ۳۵ و زمان ماند ۸۷ دقیقه حاصل می شود که با منظور نمودن فاکتور ۰٫۷برای SOR و ۱٫۵ برای زمان ماند یک واحد ته نشینی به ابعاد ۲۶×۶۵ متر بصورت کنارگذر(off line) در محل آبگیر طراحی می شود.