سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین بهروش – استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، گروه مکانیک
ناتان جعفریان جم – کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

تحقیق حاضر حاصل مطالعات آزمایشگاهی و آزمایشات عملی در زمینه قالبگیری تزریقی کامپوزیت چوب پلاستیک حاوی پلی اتیلن با چگالی بالا ۱ و ذرات ریز چوب ( کوچکتر از (۵۰μm ضایعاتی تولید شده در کارخانه نئوپان سازی، می باشد . شاخص جریان مذاب و میزان جذب رطوبت درباره این کامپوزیت با درصدهای مختلف چوب ( از %۴۰ تا %)۷۰ مورد بررسی قرار
گرفت . همچنین امکان قالبگیری تزریقی کامپوزیت چوب پلاستیک و تاثیر عواملی از قبیل ابعاد بوش تزریق و دمای قالب به عنوان فاکتورهای دخیل در قالبگیری تزریقی، مورد بررسی قرار گرفته اند . آزمایاشات انجام شده در راستای قالبگیری تزریقی این کامپوزیت بیانگر این موضوع می باشند که اصلاح ابعاد بوش تزریق و بالا بردن دمای قالب تزریق سبب بهبود فرآیند قالبگیری تزریقی برای کامپوزیتهای حاوی %۴۰ تا %۶۰ چوب می شوند . این موضوع در حالی است که تمام تلاشهای صورت گرفته برای تولید قطعه تزریقی از کامپوزیت %۷۰ چوب ناموفق بود . مطابق نتایج حاصله، میزان جذب رطوبت و شاخص جریان مذاب ۲ در کامپوزیت حاوی %۷۰ چوب، در مقایسه با کامپوزیتهای با درصد کمتر چوب، اختلاف قابل توجهی داشته و این موضوع نشان دهنده بخشی از چالشهای موجود در کار کردن با کامپوزیت حاوی %۷۰ چوب می باشد .