سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رویا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با پیشرفت و توسعه فناوری و افزایش جمعیت، گسترش آلودگی ها در مناطق مختلف جهان به خصوص مناطق صنعتی، شهری و کشاورزی رشد چشمگیری داشته است . از میان آلاینده های شیمیایی، عناصر سنگین به لحاظ تاثیرات اکولوژیکی، بیولوژیکی و بهداشتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند اصطلاح فلزات سنگین برای تعدادی از فلزها به کار می رود که اغلب دارای چگالی بیش از ۵ گرم برسانتی متر مکعب هستند و در گروه عناصر واسطة جدول تناوبی قرار دارند
از میان روشهای پالایش خاکهای آلوده روش پاکسازی توسط گیاه و بطوردقیق ترگیاه پالایی (Phytoremediation)به روشی گفته می شود که در آن از گیاهانی نظیر علوفه، گونه های چوبی و بوته ها برای خروج، نگهداری و بی اثر کردن آلاینده های زیست محیطی نظیر فلزات سنگین، ترکیبات آلی و مواد رادیواکتیو در خاک و آب استفاده می شود ).۲) پژوهشگران گیاهان مختلف را برای پالایش عناصر سنگین خاک مورد آزمون قرار داده اند، به عنوان مثال گیاه کیسه چوپان را برای پالایش کادمیم و روی، خردل هندی را برای پالایش سرب، کرم، روی و مس و آفتابگردان را برای پالایش مواد رادیواکتیو پیشنهاد نموده اند ).۵) لذا بررسی امکان پالایش خاکهای آلوده به عناصر سرب، کادمیم و نیکل توسط باقلا هدف این تحقیق بود