سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهریار شاه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مکنون –
احمد طاهرشمسی – استاد یار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ازآنجا که درتلقی جدید از کارهای ساخت و ساز، کل چرخه حیات هر ساختمان مفروضی مشتمل بر طراحی، برپاداری، بهره برداری و برچیدن به گونه ای سازگار با محیط زیست/ اهداف توسعه پایدار مورد توجه می باشد، لذا مقوله بازیافت ضایعات ساخت وساز در کارهای پژوهشی طی سالهای اخیر ، جایگاهی ویژه یافته است . در این مقاله امکان پذیری استفاده از دو نوع از ضایعات ساخت و ساز ناشی از برچیدن و تخریب ساختمانهای قدیمی شامل آجر و شیشه برای استفاده در مخلوط های متعارف بتن حجیم مورد بحث قرار گرفته است . بررسی های انجام شده نشان می دهد که با افزودن پودر آجر و پودر شیشه به طرح اختلاط بتن های حجیم، می توان ضمن پاسداری از محیط زیست پاک (سبز) و رهائی از پیامدهای تخلیه کور این مواد در محیط زیست ، پارامترهای مقاومتی بتن را هم بهبود بخشید. پیشنهادهائی برای ادامه پژوهش های کاربردی – متناسب با نیازهای صنعت – در انتها ارائه شده است.