سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا وحیدگلپایگانی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی دیواندری –

چکیده:

روش ریخته گری با استفاده ازمدل ذوب شونده یا توپر یکی از روشهای ریخته گری است که به دلیل داشتن مزایای متعدد در سالهای اخیر موردتوجه صنایع ریخته گری قرارگرفته و پژوهشهای متعددی نی دراین زمینه در حال انجام است یکی از ویژگیهای این روش امکان قرا ردادن الیاف یا ذره در داخل فوم مغزه گذاری و سپس انجام عملیات ریخته گری است دراین تحقیق سیمهای مسی با قطرهای ۰/۲ ، ۰/۶ و ۰/۸ و ۱/۲ میلی متر در داخل مدل فومی جاگذاری شده و ریخته گری الیاژ A356 در دماهای بارریزی ۷۰۰ و ۷۵۰ درجه و سیستمهای راهگاهی با راهگاه بارریز به ارتفاع ۱۴۰ و ۴۲۰mm انجام شد. میزان و نحوه حلالیت سیم جاگذاری شده تابع قطر و دمای ریخته گری الیاژ بوده و دراین تحقیق از حلالیت کامل سیم مسی تا عدم حلالیت کامل در شرایط مختلف مشاهده شد.