سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نازنین جامعی – رئیس گروه تالابها و مخازن سدها سازمان آب و برق خوزستان
مهران افخمی – مدیر دفتر محیط زیست سازمان آب و برق خوزستان
الهام اسدآبادی – کارشناس محیط زیست سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

امروزه در تمامی نقاط جهان حفاظت از منابع آبی گونـاگون اعـم از رودخانـه هـا، تالابهـا، خوریات، دریاچه ها، سواحل دریاها و … ، از اهمیت بسزایی برخوردار است . وجود گونـه هـای مهـم
جانوری و گیاهی، حساسیت بالای این منابع، وجود اکوسیستم های منحصر بفرد و مـواردی از ایـن دست، نشان دهنده ارزشهای بالای این منابع می باشد . باتوجه به ارزشـهایی کـه در ایـن منـابع
وجود دارد، توجه جوامع بشری به سوی آنها معطوف گردیده که متعاقب آن تخریب و انهـدام ایـن منابع نیز از معضلات کنونی جوامع می باشد . لذا مدیریت حفاظتی ا ین منابع امری ضروری به نظـر می رسد . همچنین این مدیریت می بایست از فرآیندی منطقی و اصـولی پیـروی نمایـد تـا بتوانـد نتیجه اثر بخشی را بدنبال داشته باشد . در این تحقیق سعی بر آن شده است تا معیارهای حفاظتی IUCNو کارایی آنها جهت اعمال مدیریت حفاظتی منابع آبی مورد بررسی قرار گیرد