سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود حسینی – کارشناس زمین شناسی، امور معدن، مجتمع مس سرچشمه
سعید کریمی نسب – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

در مطالعات زهکشی، تهیه داده های مربوط به ابهای زیر سطحی از اهمیت قابل توجه ای برخوردار است. تهیه این قبیل داده ها ، مستلزم وقت و هزینه بسیار گزاف می باشد. دراین مقاله به بررسیامکان کاربری داده های سحط آب چالهای انفجاری در پیش بینی رفتار آب بمنظور کاهش وقت وهزینه پرداخته شده است.وجودساختارهای زمین شناسی با رفتار متفاوت، چگونگی عملیات معدنکاری، مسیر پیشروی در جبهه های کاری، وجودجبهه های آزاد وویژگی های انفجار سنگ در معدن از جمله پارامترهای مهمی هستند که در کیفیت داده های بدست آمده تاثیر گذاشته اند، با شناخت این قبیل پارامترها می توان بر چگونگی تاثیرگذاری انها بر داده ها آگاهی یافت و به نحو مناسبی از انها در مطالعات زهکشی بهره گرفت.