سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرود صالحی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه شیراز و مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
امیر هوشنگ جلالی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه شیراز
روح اله نادری خراجی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی امکان کشت دوم لوبیا در منطقه لردگان طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات در سه تکرار در سال ۱۳۸۵ در منطقه لردگان در استان چهارمحال و بختیاری اجرا گردید. در این طرح از دو نوع لوبیا (قرمز و سفید) استفاده شد. طرح در سه تاریخ کاشت معمول (اوایل خرداد ماه)، ۵ تیرماه و ۱۵ تیرماه به عنوان فاکتور اصلی و ارقام به عنوان فاکتور فرعی اجرا شد. از هر نوع لوبیا سه رقم زودرس تا متوسط رس استفاده شده که در پلات هایی به عرض دو متر و طول ۵ متر قرار گرفتند . درطول آزمایش صفاتی ازقبیل تاریخ های ظهور ، گلدهی، رسیدگی و برداشت یادداشت گرد ید و عملکرد دانه، وزن صد دانه وبازارپسندی آن بررسی شد. تجزیه مرکب دو ساله نشان داد وزن صد دانه ، ارتفاع بوته ، تعداد دانه در غلاف ، تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت . نتایج نشان داد که تأخیر در کاشت ارقام و لاین های لوبیا باعث کاهش وزن صد دانه، ارتفاع بوته ، تعداد دانه در غلاف ، تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه شد. بنابراین بهترین تاریخ کاشت ارقام لوبیا در منطقه لردگان در آزمایش فوق در اوایل خرداد ماه بوده و هر گونه تأخیر در کاشت سبب کاهش عملکرد دانه خواهد شد.