سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناهید آملی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-بخش تحقیقا
مهران افضلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران – بخش تحقیقا
سیاوش رعیت پناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی – بخش تحقیقات آفات و بی

چکیده:

در شمال کشور ما استفاده بهینه از اراضی شالیزاری بصورت کشت دوم در حال گسترش است و از ۲۳۰۰۰۰ هکتار شالیزار درمازندران، حدود ۱۳۰۰۰۰ هکتار در سال جاری موردکشت دوم قرار گرفته و نزدیک به ۳۵۰۰۰ هکتار آن انواع سبزیجات کشت می شود. در کشت دوبار در سال (Double cropping) مدت زمان استفاده از زمین و پتانسیل بالقوه آن افزوده می گردد و از نظر افزایش مدت زمان بهره برداری محصولات، از نظر اقتصادی نیز به صرفه می باشد. به منظور استفاده بهینه از اراضی شالیزاری در استان مازندران خصوصا پس از برداشت برنج رقم طارم (رقم محلی) فرصت کافی برای آماده سازی زمین در شهریور وجود داشته ، از این جهت لوبیا سبز استفاده از کود حیوانی پوسیده گاوی در خور توجه است.
لوبیا سبز با نام علمی Phaseolus Vulgarias ازمحصولاتی است که می توان در زمانهای مختلف (مانند کشت بهاره، کشت تابستانه و پائیزه) به کشت آن در استان مازندران اقدام نمود. بذر لوبیا سبز در خاکهای که مقدار رطوبت آن متوسط و در حد ظرفیت مزرعه است جوانه می زند. تعداد روزهای لازم برای ظاهر شدن گیاهچه در دمای مختلف خاک از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد سیر صعودی دارد. با در نظر گرفتن اهمیت فسفر و پتاسیم بالا، لوبیا سبز دارای ارزش غذائی است، در توصیه کشت آن قابل اهمیت می باشد.
لوبیا سبز از خانواده لگومینوز می باشد وبه دلیل وجود همزیستی باکتری های ریزوبیوم موجود در ریشه گیاه سبب تثبیت ازت خاک شده، نهایتا سبب حاصلخیزی خاک می گردد. کشت لوبیا سبز نیازمند خاک باساختمان خوب است اثرات کود حیوانی نیز در این امر مشخص می گردد، کودهای دامی دارای خواص ارزنده ای می باشد. این خواص عبارتند از: اثر تغذیه ای بهبود خواص فیزیکی و بیولوژیکی خاک، اثر فیزیکی کودحیوانی بر ساختمان خاک فوق العاده مهممی باشد. اگر بافت خاک سبک باشد، ریشه گیاه براحتی در خاک نفوذ کرده و ازآب و هوای موجود در خاک استفاده نموده و ظرفیت نگهداری رطوبت خاک در افزایش می دهد. کودآلی بطور متوسط داررای ۳ درصد ازت، ۰/۳ درصد فسفر خالص و ۲ درصد پتاسیم و ۲۵ درصد کربن آلی به اضافه مقادیر متغیری ازدیگر عناصرغذایی برای گیاه می باشد.