سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناهید آملی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مهران افضلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
سیاوش رعیت پناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

در شمال کشور ما استفاده بهینه از اراضی شالیزاری به صورت کشت دوم در حال گسترش است و از ۲۳۰۰۰۰ هکتار شالیزار در مازندران، حدود ۱۳۰۰۰۰ هکتار در سال جاری مورد کشت دوم قرار گرفته و نزدیک به ۳۵۰۰۰ هکتار آن انواع سبزیجات کشت می شود. در کشت دوباره در سال مدت زمان استفاده از زمین و پتانسیل بالقوه آن افزوده می گردد و از نظر افزایش مدت زمان بهره برداری محصولات، از نظر اقتصادی نیز به صرفه می باشد. به منظور استفاده بهینه از اراضی شالیزاری در استان مازندران خصوصا پس از برداشت برنج رقم طارم (رقم محلی) فرصت کافی برای آماده سازی زمین در شهریور وجود داشته، از این جهت لوبیا سبز با استفاده از حود حیوانی پوسیده گاوی در خور توجه است.
لوبیا سبز با نام علمی Phaseolus Vulgarias از محصولاتی است که می توان در زمان های مختلف (مانند کشت بهاره، کشت تابستانه و پائیزه) به کشت آن در استان مازندران اقدام نمود. بذر لوبیا سبز درخاک هایی که مقدار رطوبت آن متوسط و در حد ظرفیت مزرعه است جوانه می زند. تعداد روزهای لازم برای ظاهر شدن گیاهچه در دمای مختلف خاک از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد سیر صعودی دارد. با در نظر گرفتن اهمیت فسفر و پتاسیم بالا، لوبیا سبز دارای ارزش غذائی بالایی است، در توصیه کشت آن قابل اهمیت میباشد.
لوبیا سبز از خانواده لگومینوز می باشد و به دلیل وجود همزیستی باکتری های ریزوبیوم موجود در ریشه گیاه سبب تثبیت ازت خاک شده، نهایتا سبب حاصلخیزی خاک می گردد. کشت لوبیا سبز نیازمند خاک با ساختمان خوب است اثرات کود حیوانی نیز در این امر مشخص می گردد، کودهای دامیدارای خواص ارزنده ای می باشد. این خواص عبارتند از : اثر تغذیه ای بهبود خواص فیزیکی و بیولوژیکی خاک، اثر فیزیکی کود حیوانی بر ساختمان خاک فوق العاده مهم می باشد. اگر بافت خاک سبک باشد، ریشه گیاه براحتی در خاک نفوذ کرده و از آب و هوای موجود در خاک استفاده نوده و ظرفیت نگهداری رطوبت خاک در افزایش می دهد. کود آلی به طور متوسط دارای ۳ درصد ازت، ۰/۳ درصد فسفر خالص و۲ درصد پتاسیم و ۲۵ درصد کربن آلی به اضافه مقادیر متغیری ازدیگر عناصر غذایی برای گیاه می باشد.