سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدجلیل نوربخشیان – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
حمیدرضا باقری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

کشت دوم (Double Cropping) یکی از راهکارهای افزایش تولید محصولات زراعی در واحد سطح می باشد. در این راستا می توان از گیاهان زودرس و علوفه ای استفاده کرد بالاخص در مناطق سرد که محدودیت فصل رشد وجود دارد . در فواصل زمانی که مزرعه به صورت آیش باقی می ماند کشت گیاهان علوفه ای علاوه بر تولید علوفه سبب افزایش حاصلخیزی خا ک، کنترل علف ها ی هرز ، پوشش و حفاظت خاک می گردند. باتوجه به گسترش سطح زیر کشت کلزا و اهمیت این گیاه در تولید روغن مورد نیاز کشور و پاییزه بودن کشت کلزا، می توان بعد از برداشت آن مبادرت به کشت گیاهان علوفه ای کرد و به این طریق افزایش تولید علوفه و ثبات کشت کلزا را داشت . در این بررسی که به منظور کشت دوم شبدر برسیم ، ارزن دانه ای و سورگوم علوفه ای بعد از برداشت کلزا در تابستان ۱۳۸۴ در شهر کرد انجام شد بلافاصله بعد از برداشت کلزا در ۲۲ تیرماه مبادرت به کشت سه گیاه ذکر شده در چندین تکرار در شرایط عدم آماده سازی زمین شد و بررسی روند تولید علوفه در شبدر برسیم و سورگوم و تولید علوفه و دانه در ارزن دانه ای تا اواخر مهرماه انجام شد . براساس نتایج شبد ر برسیم قابلیت تولید یک چین علوفه کامل با تولید حدود ۴/۳ تن علوفه خشک، ارزن دانه ای تولید کل ماده خشک ۵/۷۹ تن و تولید دانه ۱/۵۴ تن در هکتار را داشتند . تولید سورگوم علوفه ای با خطر سرمازدگی مواجه بود و در محدوده زمانی کوتاه تری از شبدر برسیم و ارزن دانه ای رشد و تولید داشت. همچنین تر اکم مطلوب برای سورگوم علوفه ای حاصل نشد ، میزان عملکرد علوفه خشک سورگوم علوفه ای پس از ۶۶ روز از کاشت حدود ۱/۲۸ تن در هکتار بود. باتوجه به نتایج این بررسی امکان کشت شبدر برسیم و ارزن دانه ای بعد از کلزا فراهم می باشد که با تحقیقات تکمیلی می توان جنبه های مختلف کشت دوم این محصولات را مورد بررسی قرار داد.