سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام زند – مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین
حسین غفاری خلیق – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

بمنظور بررسی امکان کشت مخلوط لوبیا چشم بلبلی و سورگوم دانه ای تعداد ۱۰ تیمار الگوی کاشت بشرح زی در دو منطقه کرج و ورامین و در طی دو سال مورد مقایسه و مطالعات قرار گرفتند.