سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فرید پارسی مهر – کارشناس صنایع- شرکت مدیریت تولید برق بیستون

چکیده:
یکی از روش های مهم و تجربه شده برای احیای شبکه نیروگاه های بخار بازتوانی است که در حال حاضر با توجه به افزایش نیاز به برق در سطح جهان، موجبات افزایش نیاز به تولید این انرژی و افزایش قابلیت های تولید به وضوح احساس می شود. یکی از مشکلاتی که اکنون در شبکه تولید برق احساس می شود مربوط به نیروگاه های بخار است. بسیاری از این نیروگاه ها به پایان عمر مفید خود رسیده و یا نزدیک شده اند. همچنین با توجه به آمار و ارقامی که هر ساله منتشر می شود تعداد قابل توجهی از نیروگاه های بخار با اینکه عمر زیادی را سپری نکرده اند دارای راندمان قابل قبولی نمی باشند. اکنون با توجه به شرایط پیش آمده می توان از روش های مختلف بازتوانی نیروگاه ها بعنوان راهکاری قابل قبول جهت مدیریت مصرف انرژی استفاده کرد. در این مقاله بعد از معرفی روش های مختلف بازتوانی، به بررسی دوگونه بازتوانی به روش جعبه هوای داغ پرداخته شده و نوع بهینه تر آن را متناسب با شرایط نیروگاه های بخار انتخاب می نماید.