سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نبی اله منصوری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
مهران فیروزبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

غبار تولیدی و انباشت حجم زیادی از آن در محیط اطراف کارخانجات ، برحسب جنس ، اندازه ذرات و طول مدت استنشاق ایجاد عوارض و بی ماریهای مختلفی در انسان ، حیوانات و اشیاء نموده ، موجب کاهش میدان دید شده و همچنین اثر سینرژیستی روی سایر آلاینده های هوا دارد. امروزه آلوده سازی محیط زیست توسط کارخانجات تولید آجر نسوز ، یکی از مقوله های بحث انگیز و مشکل آفرین کشور ماست . فیلترهای کیسه ای در صنایع تولید آجر نسوز از مهمترین و متداولترین سیستمهای کنترل غبار می باشد. کنترل عملکرد گردگیرها به هیچ وجه به معنای کاهش تولید نبوده بلکه با اعمال برنامه های دقیق و نظارت بر ذرات جامد خروجی از دودکش ها می توان شاهد افزایش تولید نیز بود. دراین تحقیق غل ظ ت گردوغبار خروجی از ۶ عدد دودکش مربوط به واحدهای آماده سازی ، کلسیناتور ، جرم ویژه ، آجر فرمی ( کوره اکسترود ) و کوره شاتلی طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت و همچنین راندمان فیلترهای کیسه ای واحدهای آماده سازی کلسیناتور ، جرم ویژه در سال ۱۳۸۷ نیز تعیین گردید. از دستگاههای DURAG و M9096 SAMPLE TRAIN FOR STAK SAMPLING مدل (D-RC80) جهت اندازه گیری استفاده شد. از مقایسه نتایج اندازه گیری غلظت گردوغبار خروجی در دودکش ها بااستاندارد مشاهده گردید در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ میزان غلظت گردوغبار در واحدهای آماده سازی ، کلسیناتور ، جرم ویژه بالاتر از استاندارد بوده است . در سال ۱۳۸۷ غلظت گردوغبار در واحدهای آماده سازی و جرم ویژه به دلیل تعویض به موقع کیسه های فیلتر و تعویض شیرهای برقی موجود و رفع نشتی ها به شدت کاهش یافته و پایینتر از حد استاندارد بوده است.پیشنهاداتی جهت کاهش آلودگی ناشی از انتشار ذرات معلق از کارخانجات آجر نسوز ارائه گردید.