سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عظیم محمودی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان
رضا فرهی مقدم –
محمد خان زاده –
مهدی شفیعی –

چکیده:

در این مقاله، بررسی انتشار موج در طول کوپلر MMI فوق کوتاه، با طول کوتاهتر از ۱۰ میکرومتر ، حاضر شده است. مقایسه ی انتشار میدان در دو مدل تحلیلی گاوسی بانتایج به دست آمده از دو روش شبیه سازی مجزای اجزای محدود (FEM) وروش تفاضل محدود وابسته به زمان (FDTD) انجام گرفته است. مطالعه ی انتشار میدان در حوزه ی زمانی برای کوپلر فوق کوتاه تغییر اندک پالس را نتیجه داده است.